Sharath_Jois

Om Ashtanga Yoga
- Ashtanga Vinyasa Yoga

Ashtanga Vinyasa Yoga, på svenska ofta förkortat bara till Ashtanga Yoga är en dynamisk, fysisk, kraftfull form av Yoga, grundad av indiern Sri K. Pattabhi Jois.

Ashtangayogans åtta grenar betyder åtta grenar eller "delar av en helhet" på sanskrit. En av yogans grundtexter, Patanjalis Yoga Sutra, beskriver vad yoga är - både praktiskt och filosofiskt. Enkelt uttryckt kan man säga att målet med yogan är ett tillstånd eller ett slags medvetet och fridfullt varande, där man har stillat medvetandet. På sanskrit kallas slutmålet Samadhi.

För att nå Samadhi talar man om en åttafaldig väg eller åtta grenar. De fysiska rörelserna är en gren. De handlar också om hur man är mot sig själv och andra, om andningen och - med tiden - om att kunna fokusera mer inåt och meditera. Alla de åtta grenarna innehåller olika principer och verktyg att studera. Olika former av yoga betonar olika grenar.

Sri K. Pattabhi Jois menade att vi behöver en stark och frisk kropp för att kunna gå vidare till de övriga grenarna, de som handlar att gå inåt. Därför börjar vi med att utöva asanas - rörelser.

De åtta grenarna är: 

Yama - 5 moraliska, etiska principer eller riktlinjer
Niyama - 5 principer om självstudier och självrening 
Asana - fysiska rörelser, kroppspositioner
Pranayama  - andningsövning, andningskontroll
Pratyahara - att rikta sina sinnen inåt.
Att kontrollera sina sinnen
Dharana - koncentration
Dhyana - meditation
Samadhi - yogans högsta tillstånd.
Ett tillstånd av stillhet, lycka, frihet i djup tillit

Yogashala Stockholm

Här kan du välja mellan att besöka vår anpassade mobilsida eller vår vanliga webbsida.

Till mobilsidan Till vanliga sidan