Lisa_Sharath

Auktorisering
och certifiering

- Ashtanga Yoga.

Inom den traditionella Ashtangayogan finns ett system för auktorisering och certifiering av lärare. För att bli utnämnd till lärare ska man ha ägnat sig åt Ashtanga Yoga i många år, studerat på Ashtanga Yoga Research Institute (AYRI) för Guruji och/eller Sharath, vid upprepade tillfällen och kommit till en viss nivå i sin egen träning.

För att upprätthålla sin auktorisation krävs det att man fortsätter att komma till Mysore regelbundet. Det finns i dag omkring hundrafemtio auktoriserade lärare i världen och ett trettiotal som har tilldelats den högre nivån av certifiering. Yogashala Stockholms Lisa Lalér är en av de hundrafemtio auktoriserade Ashtangayoga-lärarna.

Vi har även två certifierade Ashtanga Yoga-lärare som regelbundet håller workshops hos oss, Dena Kingsberg (Australien) och Peter Sanson (Nya Zeeland).

Läs mer om Lisa Lalér här »

Läs mer om våra gästlärare här »

Yogashala Stockholm

Här kan du välja mellan att besöka vår anpassade mobilsida eller vår vanliga webbsida.

Till mobilsidan Till vanliga sidan