yogashala_aumtavla

Mantra
Yogamantra

Yogamantran uttrycker respekt för det stora. Mantra är ett ord eller ett ljud man använder för att koncentrera sig när man mediterar. I Ashtangayogan inleder och avslutar man traditionellt sin träning med att recitera ett mantra.

Inledningsmantrat är från 700-talet och finns i Yoga Taravali, en text av filosofen Sankaracharya. Mantrat innehåller referenser till indisk mytologi, en hyllning till "den högste gurun" och till Patanjali, som antas vara författaren till Yoga Sutra, en av yogans grundtexter.

En guru är en lärare eller mästare, som hjälper människan att ta sig från mörkret till ljuset (gu betyder mörker och ru betyder ljus).

Avslutningsmantat är en mer allmän bön om lycka och välgång för jorden och människorna. Både inledningsmantrat och avslutningsmantrat inleds med OM (eller AUM).

Det är sanskrit och ett klassiskt mantra som används i både hinduisk och buddhistisk tradition och meditation.

Det finns många förklaringar till vad OM betyder, men i de gamla skrifterna sägs det stå för allting - allt som har varit, allt som är och allt som ska komma.

På Yogashala Stockholm har vi valt att följa traditionen och använda både inledningsmantrat och avslutningsmantrat. Så om du vill får du lära dig mantrat och recitera det i början och slutet av klassen. Det kan vara ett sätt att samla ihop sig inför och efter träningen.

Var och en får förstås lägga in vad den vill i mantrat och vad det betyder. Vi brukar lite enkelt säga att man uttrycker sin respekt för det som är större än en själv.

Yogans OM brukar vi säga står för medkänsla, ödmjukhet och kärlek.

Inledningsmantra
Om
Vande Gurunam charanaravinde
Sandarshita svatmasukavabodhe
Nishreyase jangalikayamane
Samsara halahala mohashantyai

Abahu Purushakaram
Shankhacakrsi dharinam
Sahasra sirasam svetam
Pranamami patanjalim
Om

Engelsk tolkning
Om
I pray to the lotus feet of the supreme guru
who teaches knowledge, awakening the great happiness of the self revealed
who acts like the jungle physician
able to remove the delusion from the poison
of conditioned existence

To Patanjali, an incarnation of Adisesa,
white in color with a thousand radiant heads,
(in this form as the divine serpent Ananta),
human in form below the shoulders,
holding the sword of discrimination,
a wheel of fire representing infinite time,
and the conch, representing divine sound,
to him I prostrate.
Om

Avslutningsmantra
Om
Swasthi-praja bhyah
pari pala yantam
nya-yena margena mahi-mahishaha
go-bramanebhyaha
shubamastu-nityam
lokaa-samastha sukhino-bhavanthu
Om

Engelsk tolkning
Om
May prosperity be glorified
may administrators
rule the world with law and justice.
may all things that are sacred be protected.
and may people of the world
be happy and prosperous.
Om

Yogashala Stockholm

Här kan du välja mellan att besöka vår anpassade mobilsida eller vår vanliga webbsida.

Till mobilsidan Till vanliga sidan