yogashala_shivaansikte

Yoga med en rik tradition
historien går långt tillbaka i tiden

Yoga finns första gången omnämnt i de indiska vedaskrifterna från 2000 år före vår tideräkning. Sedan återkommer den i välkända indiska texter som Upanishaderna (500–300 FVT) och Bhagavad Gita (ca 300 FVT).

Det finns enstaka tidiga tecken på en fysisk form av yoga men det är vanligare med referenser till asketiska levnadssätt där man vänder sig bort från världen och till andra mer meditativa övningar. Med tiden beskrivs dock yoga som en egen praktik för andlig utveckling.

Den klassiska yogan är en sammansmältning av flera filosofiska skolor, där såväl hinduism och buddhism haft stort inflytande. Den text som ofta omtalas som yogans grundtext är Yoga Sutra av Patanjali. Numera tror forskarna att den tillkom på 400-talet EVT, men ofta hör man att den skulle vara mycket äldre.

Patanjali beskrivs gärna som en legend i den indiska mytologin och Yoga Sutra är en av de tidigaste beskrivningarna av yoga.

Den är skriven på det klassiska språket sanskrit och i 195 korta meningar, som kallas aforismer, beskrivs yogan både som filosofi och praktik. Det är här man hittar beskrivningen av yogans åtta grenar.

Patanjalis Yoga Sutra har fått väldigt stor genomslagskraft i yogans värld. Den inleds med att slå fast vad yoga är. Översatt till svenska (från engelska) skulle det bli ungefär så här: "Yoga är förmågan att koncentrera sig på ett objekt utan att bli distraherad" eller: " Yoga är stillandet av alla tankerörelser". Om man läser vidare förstår man att det handlar om att nå ett tillstånd, eller ett slags varande, där man har stillat medvetandet. Slutmålet kallas på sanskrit för Samadhi.

En mer populär beskrivning av yoga är att det innebär förening mellan kropp, själ och medvetande. Hur man når den här föreningen - eller hur man stillar medvetandet - finns det sedan en rad olika idéer om inom yogans olika förgreningar och den som vill läsa vidare om yogans historia har en stor skatt att ösa ur. Men ett roligt sätt att börja kan vara att läsa just Patanjalis Yoga Sutra.

Yogashala Stockholm

Här kan du välja mellan att besöka vår anpassade mobilsida eller vår vanliga webbsida.

Till mobilsidan Till vanliga sidan