Moon

Yogans mån-dagar
fullmåne och nymåne

Både fullmånen och nymånen (då månskivan är svart) är enligt traditionen träningsfria dagar inom ashtangayogan och man rekommenderar vila från yogaträningen dessa dagar.

Vi använder den svenska kalendern för att se vilka dagar det är fullmåne eller nymåne.

Vi har inte öppet för morgonmysore på mån-dagarna.

För dig som tränar regelbundet 5-6 dagar i veckan så kan det vara skönt att låta kroppen få vila under fullmåne och nymåne.

Precis som allt i naturen som innehåller mycket vatten (människokroppen består av cirka 70% vatten) så påverkas vi av månens olika faser. Månens faser bestäms av dess position i förhållande till solen.

Fullmånen uppstår när solen och månen är i opposition och nymånen när de är i konjunktion. Solen och månen påverkar jordens dragningskraft.

Relationen mellan solen, månen och jorden och dess positioner påverkar också vår energi och kan jämföras med vår andningscykel.

Fullmånens energi korresponderar med slutet på inandningen, då Prana (livskraften) är som starkast.

Det här är en expansiv, uppåtgående kraft som kan få oss att känna oss energiska och upprymda - men inte så grundade.

Nymånens energi korresponderar med slutet av utandningen då kraften av Apana är som störst. Apana är en sammandragande, nedåtgående kraft som kan få oss att känna oss lugna och grundade men också tunga och med en känsla av motstånd i den fysiska kroppen.

Foto: Joaquim Homrighausen  

Alla som utövar yoga över tid kommer i samklang med och blir mer lyhörd för kroppens naturliga signaler och cykler. Att observera fullmånen och nymånen är ett sätt att uppmärksamma och hedra naturens rytm så att vi lättare kan leva i större harmoni med den.

Följande datum är det fullmåne 2017:
12 januari
11 februari
12 mars
11 april
10 maj
9 juni
9 juli
7 augusti
6 september
5 oktober
4 november
3 december

Följande datum är det nymåne 2017:
28 januari
26 februari
28 mars
26 april
25 maj
24 juni
23 juli
21 augusti
20 september
19 oktober
18 november
18 december

Yogashala Stockholm

Här kan du välja mellan att besöka vår anpassade mobilsida eller vår vanliga webbsida.

Till mobilsidan Till vanliga sidan