Yogashala_Systrarna_Laler

Om oss
Yogashala Stockholm

Vår strävan är att genom professionell undervisning och guidning i Ashtanga Vinyasa Yoga, Hatha Yoga och Yoga för gravida – en yoga av högsta kvalitet – bidra till människors personliga utveckling, glädje, hälsa och välbefinnande ur ett holistiskt perspektiv.

Yogashala Stockholm grundades 1999 av Maria Boox. Kärnan och basen i undervisningen är och har hela tiden varit Ashtanga Yoga enligt Sri K Pattabhi Jois. Efter att regelbundet ha utövat Ashtanga Yoga på "shalan" sedan år 2000 tog systrarna Lisa och Lotta Lalér över verksamheten den 1 juli 2009 - Lisa som huvudlärare och Lotta som VD för företaget med huvudansvar för markandsföring, ekonomi och administration.

Lisa har undervisat heltid på Yogashala Stockholm sedan 2005, efter att ha gått i lära i tre år under ledning av Maria Boox. Sommaren 2010 reste Lisa till Mysore, inbjuden att gå Sharaths teachertraining. Lisa är nu auktoriserad Ashtanga Yoga-lärare. Läs mer om Lisa och våra lärare under "Våra lärare".

De kunskaper Yogashala Stockholms lärare har grundar sig på flera års dagligt yogautövande i kombination med olika former av fördjupning och utbildning under handledning av auktoriserade eller certifierade Ashtanga Yoga lärare. 

De flesta av oss har tillbringat tid i Mysore, Indien, för att fördjupa våra kunskaper under ledning av Ashtangayogans Guru, Sri K Pattabhi Jois, hans dotter Saraswathi och dotterson Sharath.

Yogans kunskap är aldrig sinande och för att ständigt fortsätta förkovra oss och fördjupa vår yogautövning och förståelse för yogan försöker vi alla regelbundet resa till Mysore eller till andra certifierade Ashtanga Yoga lärare världen över.

Vi har också under åren haft glädjen att få kontinueliga besök av några av världens mest erfarna auktoriserade och certifierade lärare, såsom Dena Kingsberg, Peter Sanson, David Swenson, John Scott, Dominic Corigliano och Maria Boox.  

Yogashala Stockholm

Här kan du välja mellan att besöka vår anpassade mobilsida eller vår vanliga webbsida.

Till mobilsidan Till vanliga sidan