yogashala_aum1_hög

Yogashala
Stockholm

Klassbeskrivning av vårt drop-in-schema och kurser.

Kom gärna till klassen tio minuter innan, dels för att vara säker på att få en plats och dels för att hinna varva ned lite. Drop-in i mån av plats skriver vi ut på de kurser där det finns några platser kvar. 

Klassbeskrivning för våra drop-in klasser

Ashtanga Yoga grundnivå
Grundnivå är för dig som har lite eller ingen erfarenhet av Ashtangayoga sedan tidigare. Ashtangayoga kännetecknas av en serie rörelser, och det vi lär oss här är början av den första serien. Därför går vi igenom andningen samt solhälsning A och solhälsning B, som är de allra första rörelserna.

Därefter kommer de stående rörelserna. Vi går igenom dem fram till en övning som heter Parsvottanasana. Efter de stående rörelserna kommer de sittande. Även dem går vi igenom, fram till en rörelse som heter Janu Sirsana A: Vi avslutar med bryggor eller halvbryggor och den sittande delen av avslutningsfrekvensen. 

Ashtanga Yoga grund + fortsättningsnivå
Denna nivå är för dig som har gått ett tag på drop-in Grundnivå eller en Grundkurs. Vi går igenom andningen, solhälsingarna, hela sekvensen av stående rörelser, sittande fram till rörelserna som heter Marichyasana A eller B.

Vi avslutar med Urdvha Dhanurasana (bryggor) och går igenom alla rörelserna i avslutningssekvensen förutom Sirsasana (huvudstående) som ges individuellt på våra mysoreklasser eller fortsättningskurser. Fokus på dessa klasser ligger vid flödet, alltså att få ett flyt mellan andningen, rörelserna och deras övergångar.

Ashtanga Yoga Ledd klass
En ledd klass som passar alla nivåer. Läraren leder hela klassen genom solhälsningar, stående positioner, några sittande positioner och avslutning. Hur långt vi går i första serien kan variera från gång till gång, alla är med utifrån sin förmåga. 

Ashtanga Yoga Fortsättning / Ledd halv Primary
På den här klassen leder läraren halva Ashtanga Yogans första serie - solhälsningarna, alla stående rörelser, fram till Navasana i sittande och hela avslutningssekvensen.

Fokus ligger framför allt på att hitta ett flöde i yogaträningen och på att lära sig Vinyasa (andningen och rörelsen synkroniserat).

Klassen passar dig som minst  har gått en grundkurs eller regelbundet på våra grund+fortsättning drop-in klasser. Du följer med så långt du blivit introducerad tidigare i serien och därefter kan du försiktigt prova de kommande rörelserna.

Ashtanga Yoga Ledd Primary
Ledd Primary innebär att klassen leds genom hela Ashtangayogans första serie, eller sekvens av rörelser. Läraren undervisar på sanskrit och räknar igenom rörelsernas så kallade vinyasas  - andning och rörelse som synkroniseras,  samt hur man tar sig in och ut ur de olika rörelserna. Tempot är ganska högt och fokus ligger vid att flöda genom sekvensen.

Syftet med klassen är att lära sig ordningen på rörelserna, det korrekta sättet att ta sig in och ut ur rörelserna samt när vi strävar mot att andas in och ut i sekvensen.

Du behöver inte ha gjort hela serien förut utan hänger med så gott du kan så långt som du tidigare blivit introducerad. Därefter kan du försiktigt prova på de rörelser som följer. Du bör ha blivit introducerad i solhälsningarna och de stående rörelserna samt i den specifika djupandningsteknik som kännetecknar ashtanga yogan. 

Ashtanga Yoga nybörjarmysore
En klass som passar dig som gått en introduktionshelg eller en grundkurs hos oss. 

Här får du som vill lära dig träna mysorestyle hjälp att i lugn takt lära dig ordningen på rörelserna genom solhälsingarna, stående och de första sittande rörelserna i Ashtanga yogans första serie, Yoga Chikitsa.

Mysore är en stad i södra Indien vilken Ashtangayogans tradition kommer från. När du tränar mysorestyle så gör du rörelserna på egen hand, i din egen takt och får individuell hjälp och justeringar där du behöver av läraren. Alla nivåer är förstås välkomna på den här klassen, men läraren kommer att lägga extra tid till de elever som är nybörjare.

Ashtanga Yoga Mysore style
Mysore är den stad i södra Indien där ashtangayogan har sitt ursprung. Det här är den traditionella formen av Ashtanga Vinyasa Yoga. Mysore style innebär att var och en tränar i sin egen takt medan läraren ger individuella justeringar och korrigeringar vid behov.

Om du inte är säker på rörelsernas ordning så får du hjälp av läraren med det. Mysoreklasserna passar alla nivåer men det är bra om du har blivit introducerad i andningen och solhälsningarna. 

Ashtanga Yoga alla nivåer och Mysorestyle
En delvis ledd klass där läraren leder de som vill genom solhälsningarna och de stående rörelserna. 

Därefter avslutar du på egen hand eller gör de första sittande rörelserna om du kommer i håg ordningen. Mysore-style för den som vill och justeringar ges i mån av tid.

Klassen passar alla nivåer men det är bra om du har gått en grundkurs hos oss eller yogat på våra grundnivå drop-in klasser.

Ashtanga Yoga Lunchklass
Det här är en ledd klass som passar alla nivåer. Läraren leder genom solhälsningar, stående och några sittande rörelser.

Då lunchklassen är lite kortare, gör vi ibland lite färre stående rörelser till förmån för att hinna med några sittande. Ibland ligger fokus på att hinna med några fler rörelser i avslutningssekvensen.

Hatha Yoga
Basen i vår Hatha Yoga är Ashtangayogans djupandning som synkroniseras med stärkande och balanserande rörelser i ett lugnt men dynamiskt tempo.

Varje klass är uppbyggd utifrån ett tema med fokus på olika delar av kroppen. Var och en tränar utefter sina egna förutsättningar och klasserna passer alla nivåer.

Hatha Yoga Lugn
Basen I vår Hatha Yoga Lugn är ashtangayogans djupandning som synkroniseras med stärkande och balanserande rörelser I ett lugnt men dynamiskt tempo. Vi inleder varje klass med en grundlig andningsgenomgång. Mellan rörelserna stannar vi ofta upp i "Barnets position" en stund för att landa i andningen.

Varje klass är uppbyggd utifrån ett tema med fokus på olika delar av kroppen. Var och en tränar utefter sina egna förutsättningar och klasserna passar alla nivåer. 

Yin Yoga
En klass där vi möter kroppen i stilla positioner, i ett normaltempurerat rum. Bindväven med sina egenskaper får tid att stretchas och stärkas, och genom detta får hela kroppen balans och möjlighet till läkning och utveckling. 

Ashtanga Yoga
Klassen hålls för nybörjare i Ashtanga Yoga på söndagar kl. 16.30 (Ringvägen 9 D). Alla deltagare donerar valfri summa till V-Care som skänks till deras fina arbete med fatiiga barn i byarna kring Mysore, Indien. Ett utmärkt sätt att göra en god gärning samtidigt som du provar på något nytt.

Kursbeskrivning för terminskurser

Grundkurs
För dig som aldrig tränat Ashtanga Yoga tidigare eller har lite erfarenhet. Vi går grundligt igenom andningen och solhälsning A+B vid varje kurstillfälle. Under kursens gång får du lära dig alla stående rörelser och sittande rörelser fram till Janu Sirsasana A.

Mot slutet av kursen går vi igenom början på avslutningssekvensen. Kursen innehåller också yogafilosofi med fokus på de åtta grenarna och lite om yogans historia.

Fortsättningskurs
Vid varje kurstillfälle går vi grundligt igenom andningen och bandhas (kroppslås). Under kursen jobbar vi vidare med rörelserna i den sittande sekvensen, bryggor och avslutningsekvensen.

Sirsasana (huvudstående) ges individuellt. Du får också träna på att lära dig ordningen på rörelserna utantill. Du får lära dig inlednings- och avslutningsmantrat som tillhör Ashtangayogans tradition och mer om yogans filosofi och historia.

Fortsättning mot Mysorekurs
Här jobbar vi vidare i den första serien med fokus på att lära in ordningen på rörelserna och att fördjupa förståelsen av Ashtangayogan med andningen i centrum.

Kursen består av både ledda klasser, delvis ledda klasser och mysoreklasser där du tränar i din egen takt utan att läraren leder. Vart efter gruppen lär sig ordningen på rörelserna ges eventuellt också nya rörelser individuellt.

En gång per kurs gör vi ledd primary där eleverna får prova och leka med de rörelser de inte gjort tidigare i hela första serien.

Vi fördjupar yogafilosofin genom att ytterligare integrera yogans åtta grenar i den egna träningen och i vardagen, med fokus på de två första grenarna - Yamas och Niyamas.

Mysorekurs
Den här kursen är för dig som minst kan ordningen på de stående rörelserna och de första sittande.

Vid de flesta kurstillfällena tränar vi mysorestyle (då du gör rörelsena i din egen takt med din egen andning) men det förekommer även ledda klasser samt teknikpass med fokus på Ashtangayogans olika delar.

Vi fördjupar försåelsen av både andningen och rörelserna och varje kursdeltagare får mer individuell hjälp att komma vidare i sin yogautövning i sin egen takt.

Under kursen får du lära dig namnen på rörelserna så långt som du gör i sekvensen. Minst en gång per termin gör vi ledd primary där du får pröva de rörelser som du kanske ännu inte gör.

Under kursen diskuterar vi tillsammans olika begrepp i yogans filosofi och delar av Patanjalis Yoga Sutras.

Gravidyoga
Att yoga är ett utmärkt sätt att öka sitt välmående under en graviditet och du får också möjlighet att förbereda dig både fysiskt och mentalt inför förlossningen och tiden som följer efter det. 

Vi rekommenderar dig som är gravid att vila helt från yogan de tolv första veckorna och att därefter börja på yoga för gravida. Vi har under flera år utvecklat en träningsform där du får jobba med fysiska rörelser för att stärka och öka kroppsmedvetenheten. 

Vi jobbar särskilt med att stärka ben, rygg och bäckenbottenmuskulatur. Du får också prova på olika värk- och förlossningsrörelser, andningstekniker och avslappning. 

Bebisyoga
På denna kurs yogar du tillsammans med ditt barn. Efter graviditet, förlossning och de omvälvande förändringarna som sker i liver när man fått barn är det skönt att komma i kontakt med och träna upp sin egen kropp igen. 

Barnyogakurs
Tillsammans gör vi inspirerande övningar och lekar där vi närmar oss yogaställningar och andning. Övningarna kan gå ut på att likna olika djur eller former med kroppen och upptäcka hur rörelse och andning påverkar oss. 

Rörelserna kommer från hatha yogan och vår barnyoga inspireras också tydligt av ashtanga yogans metodik: att genom rörelse, andning och koncentration nå effekt som rör sig även utanför der rent fysiska. 

Barnyogan stimulerar barnens kroppskännedom, koordination, deras kognitiva förmåga och självkänsla. Övningarna kan också hjälpa till att få spänningar att släppa och göra det lättare för barnet att hantera irritation eller ilska. 

Barnyoga skiljer sig från andra fritidsaktiviteter eftersom det inte innehåller några tävlingsmoment. Fokus ligger istället på att må bra genom andning, rörelse och avslappning. Banyoga har en lekfull karaktär, vi gör yoga genom sagor och bakar in ställningarna i lekar. Vi rör oss mellan koncentration och aktivitet för att behålla barnens uppmärksamhet och lust. 

Ungdomsyoga
Vi jobbar med Ashtanga Yogans grunder som bas och går igenom andningen och rörelserna i solhälsning A och B samt alla stående rörelser och några sittande rörelser i första hand.

Vi kommer också att jobba med bryggor och rörelserna i avslutningssekvensen. Du får röra dig på ett sätt som gör dig både smidigare och starkare. 

Fokus ligger på kroppsuppfattning, flöde och koncentration men också med vissa delar av yogans filosofi.

Under kursen så kommer du också att få börja lära dig ordningen på rörelserna och vi kommer prata om hur man kan använda sig av tankarna i yogans filosofi i sitt vanliga liv. 

Klassbeskrivning för klasser på Sturebadet

Ashtanga Yoga nivå 1
Ashtanga Yoga nivå 1 är för dig som är nybörjare och för dig som har viss vana av yoga. Här går vi noga igenom andningen och fokuserar mycket på solhälsningarna och de första stående rörelserna samt några sittande rörelser. 

Ashtanga Yoga nivå 2
Ashtanga Yoga nivå 2 är för dig som har gått ett tag på Ashtanga 1 eller motsvarande. Du är trygg i andningen, solhälsningarna och de stående rörelserna. Vi jobbar med alla stående rörelser, sittande till Marichyasana eller navasana samt avslutningssekvensen. 

Hatha Yoga Flow
Hatha Yoga Flow är en dynamisk och flödande form av yoga där fokus ligger på andningen och fysiska rörelser - gärna till musik. Vi arbetar med flera olika rörelsesekvenser synkroniserade med andning. Här stärker du både kropp och själ, svettas och finner lugn. 

Yogashala Stockholm

Här kan du välja mellan att besöka vår anpassade mobilsida eller vår vanliga webbsida.

Till mobilsidan Till vanliga sidan