yogashala_aumtavla

Temaklass
Nyårsaftonsyoga

Kom och yoga på nyårsafton för barnen och ungdomarna i Mysore! Alla pengar går oavkortat till V-CARE. En ledd klass med Lisa Lalér.

Pengarna vi samlar in för Nyårsyogan till organisationen V-CARE i Mysore. V-CARE (Vision för kultur, konst och forskning) är en Mysore -  baserad icke-statlig organisation som arbetar för att främja kulturen och social förnyelse med enda syfte att hjälpa människorna i forskning och utveckling i socialt arbete. Tillsammans med kulturfrämjande och social förnyelse, är de övriga målen för organisationen att skapa egenmakt för kvinnor och barn, att behandla psykiska hälsoproblem bland kvinnor, barn och i synnerhet ungdomar ute i byarna runt om Mysore. Organisationen bildades i juni 2009 med ett personligt utvecklingsprogram för ungdomar och inrättande av flerdimensionella terapeutiska centrum bland annat.

V-CARE drivs av Kumundini som är gift med Stanly - en av grundarna av Barnhemmet Odanadi. Kumundini arrangerar bland annat läger för ungdomar i byarna runt om Mysore. På dessa läger får ungdomarna genom konst, musik och teater lära sig om jämlikhet,jämställdhet  och respekt. Resultaten av dessa läger har varit oerhört positiva och ungdomarnas entusiasm sprider sig även till den äldre generationen. Genom era donationer har vi även kunnat vara med och anställa Legina, en socionom som arbetar med att fånga upp barn som är i socialt utsatta i de lokala skolorna för att förebygga övergrepp och trafficking. Vi jobbar även med att starta ett sponsorprogram för en extremt fattig by som ligger i utkanten av Mysore. 

Yogashala Stockholm

Här kan du välja mellan att besöka vår anpassade mobilsida eller vår vanliga webbsida.

Till mobilsidan Till vanliga sidan