Yogashala_Mysorestyleny

Ashtanga Yoga
Mysorekurs

Ashtanga Yoga Mysore style är den traditionella formen av Ashtanga Vinyasa Yoga. Mysore style innebär att var och en tränar i sin egen takt medan läraren ger individuella justeringar och korrigeringar vid behov.

Namnet kommer från Mysore, den stad i södra Indien där Ashtanga Vinyasa Yogans grundare, Sri K Pattabhi Jois, levde och verkade fram till sin bortgång i maj 2009. Att träna Mysore style är också dit man strävar så om man väljer att fortsätta att utöva Ashtanga Vinyasa Yoga.

Den här kursen är för dig som minst kan ordningen på Solhälsningarna, de stående positionerna och de första sittande. Vid de flesta kurstillfällena tränar vi mysorestyle (då du gör positionerna I din egen takt med din egen andning) men det förekommer även ledda klasser samt teknikpass med fokus på Ashtangayogans olika delar.

Vi fördjupar förståelsen av både andningen, positionerna, Bandhas (kroppslåsen) och Dristi (fokuseringspunkter) och varje kursdeltagare får mer individuell hjälp i form av justeringar i rörelserna för att komma vidare i sin yogautövning i sin egen takt. 

Fokus ligger också vid att lära sig rätt Vinyasa, det vill säga positionerna och andningen synkroniserat och hur man tar sig in och ut ur de olika positionerna. Under kursen får du lära dig namnen på positionerna så långt som du gör i sekvensen. 

 

Minst en gång per termin gör vi ledd primary där du får prova de positioner som du kanske ännu inte gör. Under kursen diskuterar vi tillsammans olika begrepp i yogans filosofi och delar av Patanjalis Yoga Sutras.

Missade kurstillfällen på terminskurser
Du som valt att gå Ashtanga Yoga grund- och fortsättningskurser kommer få två tillgodobiljetter för en halv termins kurs eller fyra tillgodobiljetter för en hel termins kurs. Om du missar några gånger på din kurs kan du ta igen på liknande kurs eller drop-in klass (i mån av plats). Om du går alla dina kursomgångar får du två eller fyra extragånger som du har tillgodo. Korten gäller sex månader från kursstart.

Yogashala Stockholm

Här kan du välja mellan att besöka vår anpassade mobilsida eller vår vanliga webbsida.

Till mobilsidan Till vanliga sidan