Yoga för män 3

Yoga för män
grund & fortsättningskurs

Kursen är öppen för alla män (killar) och kursen fokuserar lite extra på fysisk och mental uthållighet. Det är en kurs för dem som vill träna upp både styrka, rörlighet och medveten närvaro.

Ashtanga Yoga brukar beskrivas som den mest fysiska yogametoden. Man arbetar med dynamiska rörelser i en följd utan uppehåll, synkroniserat med kontrollerad djupandning. Kombinationen av rörelse, stretching och andning genererar mycket värme i kroppen. Förutom en ökad förbränning och uppbyggnad av styrka, balans, uthållighet och smidighet uppnår man en inre harmoni. 

Vid varje kurstillfälle går vi grundligt igenom andningen och bandhas. Under kursens andra del jobbar vi vidare med rörelserna i den sittande sekvensen, bryggor och avslutningsekvensen.

Sirsasana (huvudstående) ges individuellt. Du får också träna på att lära dig ordningen på rörelserna utantill. Du får lära dig inlednings- och avslutningsmantrat som tillhör Ashtangayogans tradition och mer om yogans filosofi och historia. 

Yogashala Stockholm

Här kan du välja mellan att besöka vår anpassade mobilsida eller vår vanliga webbsida.

Till mobilsidan Till vanliga sidan