Yogashala_Kristel

Kristel
Köiva

Kristel undervisar i Ashtanga Yoga på grund- och fortsättningsnivå och på ungdomsyoga samt assisterar Lisa Lalér på mysoreklasser.

Vad betyder yogan för dig?
- Yoga ger mig ökad närvaro och tillgång till mina inre krafter.

Hur gick det till när du började yoga?
- Jag har praktiserat Ashtanga Yoga sedan 2003. Som utbildad danspedagog och dansare vid Danshögskolan började jag med yoga för att komplettera min dansträning. Ganska snart upplevde jag att genom andning, rörelse och fokus påverkar yogan mig på flera olika plan. Sedan dess har jag yogat på Yogashala Stockholm och nu utövar jag yoga sex dagar i veckan. Successivt har yogan fått allt större plats och betydelse i mitt liv. 

Vad har du för bakgrund?
- Parallellt med yogan jobbar jag som danspedagog och dansare.

Yogashala Stockholm

Här kan du välja mellan att besöka vår anpassade mobilsida eller vår vanliga webbsida.

Till mobilsidan Till vanliga sidan